• info@imunodiagnostika.lt
  • +370 5 2469088

Rekombinantinių alergenų producentų kūrimas

UAB „Imunodiagnostika“ įgyvendino projektą „Rekombinantinių alergenų producentų kūrimas“, Nr. 01.2.1-MITA-T-851-02-0218 finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. (projekto biudžetas – 46 826 EUR).

Projekto tikslas – genų inžinerijos metodais sukurti rekombinantinių baltymų raiškos technologijas, skirtas alergijų diagnostikai svarbių įrankių kūrimui.

Rekombinantinių alergenų producentai, sintetinantys biotechnologiniius produktus, kurie bus kuriami šiame projekte, turės didelę diagnostinę vertę, t. y. pagerins diagnostinių testų jautrumą ir specifiškumą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-03

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-10-31