• info@imunodiagnostika.lt
  • +370 5 2469088

Inovatyvūs įrankiai alergijų diagnostikai ir gydymui

UAB „Imunodiagnostika” įgyvendina projektą „Inovatyvūs įrankiai alergijų diagnostikai ir gydymui” (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0086) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai”, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas – sukurti pasaulio mastu inovatyvų, biotechnologinę komercinę vertę turintį produktą – rekombinantinius baltymus su tinkamomis diagnostikai reagentų savybėmis. Projekto metu įmonė papildys savo turimą infrastruktūrą nauja įranga, kurios pagalba bus vykdomi moksliniai tyrimai ir kuriamas naujas produktas. Projekto metu kuriami rekombinantiniai baltymai/alergenai atitiks sparčiai besikeičiančias rinkos realijas:

• Sukurta technologija leis ekonomiškai ir standartizuotai gaminti didelius kiekius rekombinantinių alergenų, kurie bus pranašesni už gaminamus kitais metodais.

• Sukurti aukšto imunoreaktyvumo rekombinantiniai alergenai reikšmingai pagerintų diagnostinių testų jautrumą ir specifiškumą;

• Augalų sistemoje sukurti rekombinantiniai alergenai/baltymai pakeistų natyvius alergenų baltymus imunoterapijoje