• info@imunodiagnostika.lt
  • +370 5 2469088

Category Archives: Projects

Rekombinantinių alergenų producentų kūrimas

UAB „Imunodiagnostika“ įgyvendino projektą „Rekombinantinių alergenų producentų kūrimas“, Nr. 01.2.1-MITA-T-851-02-0218 finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. (projekto biudžetas – 46 826 EUR).

Projekto tikslas – genų inžinerijos metodais sukurti rekombinantinių baltymų raiškos technologijas, skirtas alergijų diagnostikai svarbių įrankių kūrimui.

Rekombinantinių alergenų producentai, sintetinantys biotechnologiniius produktus, kurie bus kuriami šiame projekte, turės didelę diagnostinę vertę, t. y. pagerins diagnostinių testų jautrumą ir specifiškumą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-03

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-10-31

UAB „Imunodiagnostika” investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas

UAB „Imunodiagnostika” įgyvendina projektą „UAB „Imunodiagnostika” investicijos į su COVID-19 susijusias MTEP veiklas”, Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0003 finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas – 582.094,59 EUR, skirtas finansavimas – 465.675,67 EUR).

The aim of the project is to develop a globally innovative hybrid testing system for the detection of antibodies specific for COVID-19 and other cold viruses.

The successful implementation of R&D activities will lead to the development of a new multifunctional ELISA test that will be easily applicable in all hospital laboratories as they already have the necessary equipment. High-sensitivity tests will also be developed to check the response to several viral antigens at once, which will improve the accuracy of the test.

Start of project activities implementation: 15/01/2021

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-06-30

UAB Imunodiagnostika investments in the production of diagnostic tests

UAB Imunodiagnostika implements the project UAB Imunodiagnostika's investments in the production of diagnostic tests,  No. 03.3.1-LVPA-T-859-0026, financed by the European Regional Development Fund (project budget - € 769,298.14, funding allocated - € 730,833.23).  €).

The aim of the project is to develop an appropriate infrastructure for the production of diagnostic tests for the detection of COVID-19 specific IgG and IgM class antibodies.

The project will aim to create an infrastructure for the cultivation and isolation of test protein producers from yeast and tissue cultures. In addition to the standard equipment required for solution production and storage of blanks, a semi-automatic solution packaging line is planned to be installed in the solution production unit in order to maximize the automation of the solution packaging process.

Development of a customized allergy diagnostic tool based on the principle of artificial intelligence

UAB „Imunodiagnostika“ įgyvendina projektą „Individualizuoto alergijų diagnostikos įrankio, veikiančio dirbtinio intelekto principu, kūrimas“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0017, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas – 1.447.516,87 €, skirtas finansavimas – 1.039.255,41 €). Projekto tikslas – sukurti pasaulio mastu inovatyvų alergijų diagnostinį įrankį (individualizuoto alergijų diagnostikos įrankio, veikiančio dirbtinio intelekto principu). Sukurtos diagnostikos įrankio pagalba bus galimybė greičiau, lengviau ir nepraleidžiant svarbios informacijos (kiek įmanoma, eliminuojant žmogiškąjį faktorių) nustatyti alergijų diagnozes pagal gautus kraujo tyrimų rezultatus.

Innovative tools for allergy diagnosis and treatment

UAB „Imunodiagnostika” įgyvendina projektą „Inovatyvūs įrankiai alergijų diagnostikai ir gydymui” (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0086) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai”, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas – sukurti pasaulio mastu inovatyvų, biotechnologinę komercinę vertę turintį produktą – rekombinantinius baltymus su tinkamomis diagnostikai reagentų savybėmis. Projekto metu įmonė papildys savo turimą infrastruktūrą nauja įranga, kurios pagalba bus vykdomi moksliniai tyrimai ir kuriamas naujas produktas. Projekto metu kuriami rekombinantiniai baltymai/alergenai atitiks sparčiai besikeičiančias rinkos realijas:

• The developed technology will allow economical and standardized production of large quantities of recombinant allergens, which will be superior to those produced by other methods.

• The development of highly immunoreactive recombinant allergens would significantly improve the sensitivity and specificity of diagnostic tests;

• Recombinant allergens / proteins produced in the plant system would replace native allergen proteins in immunotherapy