• info@imunodiagnostika.lt
  • +370 5 2469088

Category Archives: Projektai

UAB „Imunodiagnostika” investicijos į MTEP: inovacijos alergijų diagnostikoje

UAB „Imunodiagnostika” įgyvendina projektą ” UAB „Imunodiagnostika” investicijos į MTEP: inovacijos alergijų diagnostikoje” (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0155) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai”, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 1 338 082,85 EUR, skirtas finansavimas – 741 627,86 EUR). Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti MTEP veiklas, kurių metu planuojama sukurti dviejų diagnostinių rinkinių, paremtų inovatyvia mikrogardelių technologija, prototipus:

· I-o tipo hiperjautrumui medikamentams nustatyti;

· I-o tipo hiperjautrumui, įkvepiamiems ir buitiniams alergenams nustatyti;

Projekto metu taip pat įsigyjama projekto MTEP veiklų vykdymui būtina įranga – mikrogardelių spoteris.