• info@imunodiagnostika.lt
 • +370 5 2469088

Apie mus

Apie mus

Apie mus

UAB Imunodiagnostika

Įkurta 2013 metais, UAB Imunodiagnostika kuria ir gamina inovatyvias in vitro diagnostikos priemones imunologijos sričiai. Mes siekiame, kad diagnostika būtų kuo paprastesnė, tikslesnė ir personalizuota.

Šiuo metu mūsų mokslininkai dirba ties naujomis diagnostikos sistemomis, paremtomis mikrogardelių technologija. Tai daroma glaudžiai bendradarbiaujant su mūsų Allergomedica klinika – pažangiausia alergijų klinika Lietuvoje.

Per COVID-19 pandemiją, pasinaudodami savo sukauptomis žiniomis apie imunologinę diagnostiką, sukūrėme naujoviškus kiekybinius SARS-CoV-2 antikūnų testus.

 • ELISA rinkiniai laboratorijoms
 • Imunodiagnostinės sistemos
 • Imunologinių tyrimų mikrogardelės
 • Hibridiniai ELISA-mikrogardelių tyrimai
5M5A7121r

Kokybės politika

UAB „Imunodiagnostika“ (toliau – Įmonė) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, tarptautiniais LST EN ISO 15189:2013 Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15 versija) bei LST EN ISO 13485:2016 Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016) standartais, Geros laboratorinės praktikos (GLP) reikalavimais, Įmonės direktoriaus įsakymais, bei vidaus tvarkos taisyklėmis. 

Kokybė – pamatinė vertybė, besąlyginis įsipareigojimas mūsų pacientams, klientams, suinteresuotosioms šalims ir partneriams. Įsipareigojame nuolat išlaikyti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, kurti saugią, sąžiningą ir kokybišką sveikatos priežiūros veiklą, kurti, gaminti produktus (in vitro diagnostikos medicinos priemones), atitinkančius aukščiausius kokybės reikalavimus. Įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos, patyrę darbuotojai. Visų Įmonės darbuotų lojalumas, bendruomeniškumas, nepriekaištinga reputacija, moralinės vertybės skatina laikytis nustatytų reikalavimų ir profesinių įsipareigojimų, kurti kokybišką ir pridėtinę vertę turinčią darbo aplinką.

Kokybės samprata yra subjektyvi, todėl kiekvienas, nepriklausomai ar tai pacientas, ar užsakovas, ar bet kuri suinteresuotoji šalis, be teisės aktų reikalavimų žinojimo, kokybę suvokiame ir labai asmeniškai. Todėl mūsų Įmonėje atliekamas pacientų, užsakovų, suinteresuotųjų šalių atsiliepimų vertinimas, vidaus auditai, užtikrinamas rizikos valdymas, nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos tobulinas, nuolatinis gerinimas ir prevencinių procedūrų taikymas.

Priimdami sprendimus užtikriname skaidrumą, etiškumą ir nešališkumą, ne tik klinikos klientams, bet ir verslo partneriams. Partneriams ir tiekėjams taip pat taikome kokybės reikalavimus ir naudojame tik patikimas, sertifikuotas medžiagas ir priemones visuose Įmonės procesuose.

Kokybės tikslas – užtikrinti saugią medicinos priemonių gamybą, teikti patikimas, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinines paslaugas, remiantis pažangiausiomis technologijomis, būti lyderiais alergijų diagnostikos ir mokslo inovacijų kūrimo srityse. 

Kokybės principai ir priemonės:  Į      Įmonės tikslai:
 • Saugumas
 • palaikyti ir nuolat gerinti integruotą kokybės vadybos sistemą;
 • Tikslumas
nuolat tobulinti ir diegti pažangiausias laboratorijos ir gamybos technologijas;
 • Inovatyvumas
 • kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 • Atsakingumas
 • plėsti atliekamų tyrimų įvairovę.
 • Profesionalumas
 • palaikyti ir nuolat gerinti integruotą kokybės vadybos sistemą;
 • Partnerystė
 • nuolat tobulinti ir diegti pažangiausias laboratorijos ir gamybos technologijas;

 

Garantuoju, kad UAB „Imunodiagnostika“ vadovybė, Įmonės padalinių vadovai ir darbuotojai nepatiria ir nepatirs jokio netinkamo vidinio ir (arba) išorinio komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo bei įtakos, galinčios neigiamai paveikti Įmonėje atliekamų darbų kokybę. 

Užtikrinu, kad darbuotojai niekada nebus verčiami klastoti ar netinkamai pateikti gautus gamybos ar tyrimų rezultatus.

Užtikrinu, kad Įmonės darbuotojai vadovaujasi įstatymus atitinkančiomis procedūromis, užtikrinančiomis darbuotojų tinkamą elgesį su klientais visų tyrimų ir gamybos procesų metu. 

Garantuoju, informacijos priežiūrą ir kontrolę visuose Įmonės padaliniuose išsaugant pacientų, užsakovų ir suinteresuotųjų šalių indoemacijos konfidencialumą. 

Užtikrinu, kad yra parengtos tinkamos, įstatymus atitinkančios rizikų valdymo procedūros, apimančios medicinos prietaisų gamybą ir laboratorinių tyrimų atlikimą (ISO 15189, ISO 13485 ir ISO 14791), užtikrinančios kokybės vadybos sistemos efektyvumą.